Sub Speciality Chapters

नेपासद्बारा गरिएको सर्वेक्षण नतिजाको आधारमा बालरोग सेवा अन्तर्गत देहायका विशिष्टिकृत (Sub Speciality Chapters) अध्याय हरु हुन सक्नेछन्  :-

$
Neuro-Developmental Paediatrics Chapter (बाल मास्तिस्क तथा शारिरिक विकास अध्याय)
$
Community Paediatrics Chapter (सामुदायिक बाल चिकित्सा अध्याय)
$
Paediatric Rheumatology & Immunology Chapter (जोनी रोग र रोग प्रतिरक्षा अध्याय)
$
Others as required (आवश्यकता अनुसार अन्य)