Post

1981-1984

1984-1986

1986-1988

1988-1992

Board of Trustees

 

 

Dr. YB Shrestha

Dr. YB Shrestha

 

 

Dr. BR Pande

Dr. BR Pande

 

 

Dr. KD Khand

Dr. H Dixit

President

Dr. Yogendra B. Shrestha

Dr. Badri Raj Pande

Dr. Hemang Dixit

Dr. Manindra R. Baral

Immediate Past President

 

Dr. Yogendra B. Shrestha

Dr. Badri Raj Pande

Dr. Hemang Dixit

Vice President

Dr. Badri Raj Pande

Dr. Hemang Dixit

Dr. Manindra R. Baral

Dr. Krishna D. Khand

General Secretary

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. Prakash S. Shrestha

Dr. Prakash S. Shrestha

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Treasurer

Dr. Krishna D. Khand

Dr. Pushpa Raj Sharma

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dhana Raj Aryal

Joint Secretary

 

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Rita Kamal Tuladhar

Joint Treasurer

 

Dr. Tekendra Karki

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Jamuna Acharya

Chief Editor

 

Dr. Ranendra P.B. Shrestha

Dr. Pushpa Raj Sharma

Dr. Fakir C. Gami

Members

Dr. Pushpa L. Rajbhandari

Dr. Manindra R. Baral

Dr. Keshav B. Rajbhandari

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Hemang Dixit

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. Purshotam Niraula

Dr. Manindra R. Baral

Dr. Suniti Acharya

Dr. Sagar M. Amatya

Dr. Tekendra Karki

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Moon Shrestha

Dr. Bina Gyawali

Dr. Rita Singh

Dr. Moon Shrestha

 

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Raiful Alam

 

Post

1992-1994

1994-1996

1996-1998

1998- 2000

Board of Trustees

Dr. YB Shrestha

Dr. YB Shrestha

Dr. Hemang Dixit

Dr. KD Khand

Dr. BR Pande

Dr. BR Pande

Dr. MR Baral

Dr. MR Baral

Dr. H Dixit

Dr. H Dixit

Dr. YB Shrestha

Dr. DS Manandhar

Dr. MR Baral

Dr. MR Baral

Dr. KD Khand

Dr. AD Shrestha

 

 

 

Dr. RK Adhikari

President

Dr. Krishna Dhoj Khand

Dr. Dharma S. Manandhar

Dr. Prakash S. Shrestha

Dr. Achut M. Acharya

Immediate Past President

Dr. Manindra R. Baral

Dr. Krishna D. Khand

Dr. Dharma S. Manandhar

Dr. Prakash S. Shrestha

Vice President

Dr. Dharma S. Manandhar

Dr. Pushpa Raj Sharma

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dhana Raj Aryal

General Secretary

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Tekendra Karki

Dr. Kulesh B. Thapa

Treasurer

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Tekendra Karki

Dr. Laxman Shrestha

Dr. Laxman Shrestha

Joint Secretary

Dr. Rita Kamal Tuladhar

Dr. Rajendra D. Bhatta

Dr. Kulesh B. Thapa

Dr. Shiva P. Shrestha

Joint Treasurer

Dr. Kulesh B. Thapa

Dr. Kashav N. Shakya

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Rita Singh

Chief Editor

Dr. Rita Singh

Dr. Kulesh B. Thapa

Dr. Rajendra D. Bhatta

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Members

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Prakash S. Shrestha

Dr. Binod M. Shrestha

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Bishnu P. Pandit

Dr. Chandra Shakya

Dr. Shiva P. Shrestha

Dr. Garib D. Thakur

Dr. Tekendra Karki

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Krishna P. Devkota

Dr. Govinda P. Ojha

Dr. Chandra Shakya

Dr. Uday R. Upadhyay

Dr. Bishun Pandit

Dr. Hari K. Banskota

Dr. Kashav N. Shakya

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Prakash N. Tiwari

 

Post

2000-2002

2002-2004

2004-2006

2006-2008

Board of Trustees

Dr. MR Baral

Dr. AM Acharya

Dr. BR Pande

Dr. AM Acharya

Dr. DS Manandhar

Dr. GP Ojha

Dr. MR Baral

Dr. Bishnu Pandit

Dr. PS Shrestha

Dr. PS Shrestha

Dr. LL Karmacharya

Dr. DS Manandhar

Dr. Neelam Adhikari

Dr. BP Pandit

Dr. NB Thapa

Dr. MR Baral

Dr. Chanda Shakya

 

Dr. SP Suri

Dr. Punnya B. Thapa

 

 

 

 

President

Dr. Narayan B. Thapa

Dr. Pushpa Raj Sharma

Dr. Uday R. Upadhyay

Dr. Suniti Acharya

Immediate Past President

Dr. Achut M. Acharya

Dr. Narayan B. Thapa

Dr. Pushpa Raj Sharma

Dr. Uday R. Upadhyay

Vice President

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Arjun R. Pant

General Secretary

Dr. Laxman Shrestha

Dr. Hari K. Banskota

Dr. Tekendra Karki

Dr. Laxman Shrestha

Treasurer

Dr. Rita Singh

Dr. Rita Singh

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Krishna P. Bista

Joint Secretary

Dr. Hari K. Banskota

Dr. Paras N. Sharma

Dr. Ganesh K. Rai

Dr. Kalpana Subedi

Joint Treasurer

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Krishna P. Bista

Dr. Sita Ram Shrestha

Chief Editor

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Rita Singh

Dr. Arun K. Neopane

Members

Dr. Laxmi L. Karmacharya

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Bali R. Mishra

Dr. Govinda P. Ojha

Dr. Kulesh B. Thapa

Dr. Fakir C. Gami

Dr. Dibeshwora Nepal

Dr. Kulesh B. Thapa

Dr. Prakash N. Tiwari

Dr. Renu Prasai

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Uma D. Chhetri

Dr. Sudha Basnet

Dr. Rajesh L. Gurubacharya

Dr. Shanker P. Suri

Dr. Krishna P. Bista

 

Dr. Shiva K. Shrestha

 

Post

2008-2010

2010-2012

2012-2014

2014-2016

Board of Trustees

Dr. AM Acharya

Dr. PS Shrestha

Dr. AM Acharya

Dr. DR Aryal

Dr. Bishnu Pandit

Dr. NB Thapa

Dr. DS Manandhar

Dr. Neelam Adhikari

Dr. DS Manandhar

Dr. Uday R. Upadhyay

Dr. RM Shrestha

Dr. PS Shrestha

Dr. MR Baral

Dr. Chandra Shakya

Dr. GP Ojha

Dr. RM Shrestha

Dr. PB Thapa

Dr. KN Shakya

Dr. LL Karmacharya

Dr. Rupa Singh

 

 

 

 

President

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Laxman Shrestha

Immediate Past President

Dr. Suniti Acharya

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

President Elect

Dr. Dhana Raj Aryal

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Laxman Shrestha

Dr. Binod L. Bajracharya

Vice President

Dr. Laxman Shrestha

Dr. Ganesh K. Rai

Dr. Binod L. Bajracharya

Dr. Arun K. Neopane

General Secretary

Dr. Ganesh K. Rai

Dr. Binod L. Bajracharya

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Krishna P. Bista

Treasurer

Dr. Kalpana Subedi

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Bina Prajapati

Dr. Shiva K. Shrestha

Joint Secretary

Dr. Sita Ram Shrestha

Dr. Keshav Agrawal

Dr. Keshav Agrawal

Dr. Anil Ojha

Joint Treasurer

Dr. Rajesh L. Gurubacharya

Dr. Bina Prajapati

Dr. Krishna P. Paudel

Dr. Meen Raj Pathak

Chief Editor

Dr. Arun K. Neopane

Dr. Arun K. Neopane

Dr. Arun K. Neopane

 

Members

Dr. Ajit Rayamajhi

Dr. Binod M. Shrestha

Dr. Anil Ojha

Dr. Aayush Khanal

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Dibeshwora Nepal

Dr. Binod M. Shrestha

Dr. Arun K. Sharma

Dr. Kailash P. Sah

Dr. Kamal R. Sharma

Dr. Kalpana Subedi

Dr. Bijay Thapa

Dr. Krishna P. Bista

Dr. Laxman Shrestha

Dr. Narayan C. Shrestha

Dr. Kabita Keyal

Dr. Renu Prasai

Dr. R. P. Chaudhary

Dr. Nisha J. Shrestha

Dr. Prakash J. Pokhrel

 

 

 

Dr. R. P. Chaudhary

Dr. Hem Sagar Rimal

 

 

 

Dr. Vijay K. Sah

Dr. Yuba N. Basaula

 

Post

2016-2018

Post

2018-2021

2021-2023

2023-2025

Board of Trustees

Dr. DR Aryal

ADVISORS

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Rameshwar M. Shrestha

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. SP Suri

Dr. Dhana R. Aryal

Dr. Dhana R. Aryal

Dr. Kulesh B. Thapa

 

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Jyoti R. Dhakhwa

Dr. Laxman P. Shrestha

 

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. Ramesh K. Adhikari

Dr. Krishna P. Bista

 

Dr. Ganesh K. Rai

Dr. Madhu S. Pun

Dr. R.P. Bichha

 

 

 

 

President

Dr. Binod L. Bajracharya

President

Dr. Krishna P. Bista

Dr. Ganesh K. Rai

Dr. Arun Kumar Neopane

Immediate Past President

Dr. Laxman Shrestha

 

 

 

 

President Elect

Dr. Krishna P. Bista

 

Vice President

Dr. Kailash P. Sah

Vice President

Dr. Yuba Nidhi Basaula

Dr. Kailash Prasad Sah

Dr. Ram Hari Chapagain

General Secretary

Dr. Ram Hari Chapagain

General Secretary

Dr. Arun K. Sharma

Dr. Krishna Prasad Paudel

Dr. Prakash Joshi

Treasurer

Dr. Arun K. Sharma

Treasurer

Dr. Ram Hari Chapagain

Dr. Ram Hari Chapagain

Dr. Keshav Agrawal

Joint Secretary

Dr. Tanka Barakoti

Secretary

Dr. Bijay Thapa

Dr. Bishnu Rath Giri

Dr. Sangita Shakya

Joint Treasurer

Dr. Yuba Nidhi Basaula

Joint Treasurer

Dr. Anil K. Shrestha

Dr. Raju Kafle

Dr. Deepak Rajbhandari

Members

Dr. Anil K. Shrestha

Members

Dr. Binod L. Bajracharya (Immediate Past President)

Dr. Krishna P. Bista

 (Immediate Past President)

Dr. Ganesh Kumar Rai

(Immediate Past President)

Dr. Bijay Thapa

Dr. Shailendra B. Karmacharya

Dr. Anshu Jha

Dr. Love Kumar Sah

Dr. Bishnu R. Giri

Dr. Raju Kafle

Dr. Deepak Rajbhandari

Dr. Pawana Kayastha

Dr. Pradeep Mishra

Dr. Jagat Jivan Ghimire

Dr. Mahesh Kumar Gautam

Dr. Ram Chandra Bastola

Dr. Raju Kafle

Dr. Susan Bhattarai

Dr. Om Krishna Pathak

Dr. Santosh Adhikari

Dr. Shailendra B. Karmacharya

Dr. Sangita Shakya

Dr. Prakash Joshi

Dr. Santosh Pokharel

Dr. Smriti Mathema

Dr. Dhruba Shrestha

Dr. Sangita Shakya

Dr. Shrijana Basnet

 

 

Dr. Sujeet Shrestha

Dr. Smriti Mathema

Dr. Smriti Mathema

 

 

Dr. Yog Raj Sharma

Dr. Sumit Agrawal

Dr. Sujeeta Bhandari